İhale

Onay no/№ одобрения:989
İhale Konusu/Предмет тендера:Matbaa Makinesi Alımıİhale İlk İlan Tarihi ve Saati/Дата и время объявления тендера:2014-15-12
İhale Yeri/Место проведения тендера:KTMU Merkez Bina Mira: 56 Bişkek/KIRGIZİSTANİhale Son Teklif Tarihi Ve Saati/Срок подачи тендерных предложений:2015-16-01
İhale Usulü/Метод проведения тендера:Doğrudan Temin Usulüİhale Durumu/Результаты тендера:Sonuçlandı/Подведены результаты
İhale Dosyası/Пакет тендерной документации:İhale Bedeli/Стоимость тендера:0 ABD Doları/Доллар США

NOT : İnternet üzerindeki bu bilgiler sadece satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.