İhale

Onay no/№ одобрения:002
İhale Konusu/Предмет тендера:Peyzaj İşçiliği Hizm. Alımıİhale İlk İlan Tarihi ve Saati/Дата и время объявления тендера:2014-17-01
İhale Yeri/Место проведения тендера:Bişkekİhale Son Teklif Tarihi Ve Saati/Срок подачи тендерных предложений:2014-03-03
İhale Usulü/Метод проведения тендера:Açık İhaleİhale Durumu/Результаты тендера:Sonuçlandı/Подведены результаты
İhale Dosyası/Пакет тендерной документации:İhale Bedeli/Стоимость тендера:3750000 KС Somu/КP Сом

NOT : İnternet üzerindeki bu bilgiler sadece satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.