İhale

Onay no/№ одобрения:800
İhale Konusu/Предмет тендера:Kullanılmış Araç Lastiği Satımıİhale İlk İlan Tarihi ve Saati/Дата и время объявления тендера:2014-14-01
İhale Yeri/Место проведения тендера:KTMÜ Merkez Bina Mira:56 Bişkekİhale Son Teklif Tarihi Ve Saati/Срок подачи тендерных предложений:2014-14-01
İhale Usulü/Метод проведения тендера:Açık İhaleİhale Durumu/Результаты тендера:Sonuçlandı/Подведены результаты
İhale Dosyası/Пакет тендерной документации:İhale Bedeli/Стоимость тендера:7500 KС Somu/КP Сом

NOT : İnternet üzerindeki bu bilgiler sadece satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.