İhale

Onay no/№ одобрения:467
İhale Konusu/Предмет тендера:Fen-Mühendislik Fakültesi Donatım Malzemesi Alımı İhalesi İhale İlk İlan Tarihi ve Saati/Дата и время объявления тендера:2014-17-09
İhale Yeri/Место проведения тендера:Senato Salonu, Merkez Binaİhale Son Teklif Tarihi Ve Saati/Срок подачи тендерных предложений:2014-15-10
İhale Usulü/Метод проведения тендера:Doğrudan Temin Usulüİhale Durumu/Результаты тендера:Sonuçlandı/Подведены результаты
İhale Dosyası/Пакет тендерной документации:İhale Bedeli/Стоимость тендера:0 KС Somu/КP Сом

Примечание: Объявление о тендере, размещенное в интернете, носит исключительно информационный характер. Не является официальным документом. Для получения необходимой информации обращаться в отдел снабжения.

NOT: İnternet üzerindeki bu bilgiler saadece satıcıya bilgi vermek içindir. Resmi hüviyet taşımaz. Satınalma birimden gerekli bilgi alınabilir.